Tin tức

Tập huấn Công nghệ thông tin

Ngày 31 tháng 7 năm 2015 Phòng Giáo dục thành phố Bắc Kạn tổ chức lớp tập huấn CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường THCS, Tiểu học, Mầm non toàn thành phố.
IMG_1503

Đại hội chi bộ

Ngày 20 tháng 3 năm 2015 trường tiểu học Huyền Tụng A tổ chức Đại hội chi bộ.