Giới thiệu

  1. Đặc điểm tình hình

Đơn vị: Trường tiểu học Huyền Tụng A, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Địa điểm trụ sở chính: Tổ Tổng Nẻng, Phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Quá trình thành lập:  Trước  1997 trường tiểu học Huyền Tụng A là phân trường của trường cấp I, II Huyền Tụng. Năm học 1997-1998 trường chính thức được thành lập. Từ khi thành lập đến nay, Thầy trò nhà trường luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều năm trường đạt danh hiệu trường tiên tiến.

Về nhà trường, chi bộ và các đoàn thể:

Tổng số cán bộ, giáo viên, giáo viên: 11 người

Trong đú:            + Ban giám hiệu: 02       

                          + Giáo viên: 08

                          + Nhân viên: 01

Trình độ đào tạo:

                          + Trung cấp: 3

                          + Cao đẳng: 1

                          + Đại học: 7

Trường có 2 tổ chuyên môn

Trường có 1 chi bộ độc lập, tổng số đảng viên: 04

Công đoàn gồm 11 đoàn viên.

Tổ chức Đội TNTP HCM: Trường có 1 giáo viên là Tổng phụ trách đội cùng các giáo viên chủ nhiệm là các anh chị phụ trách.

          Quy mô phát triển trường, lớp học sinh:

– Tổng số học sinh: 96 (trong đó 04  khuyết tật học hoà nhập )   

+ Nam : 50 em, nữ: 46 em, Dân tộc: 90 em, nữ DT: 44 em

– Tổng số lớp: 05 lớp, 5/5 lớp học 2 buổi/ ngày, trong đó:

Lớp 1: 22 học sinh (01 HS học hòa nhập),

Lớp 2: 20 học sinh,

Lớp 3: 19 học sinh,

Lớp 4: 20 học sinh (01 HS học hòa nhập),

Lớp 5: 15 học sinh (02 HS học hòa nhập)..

– Tỷ lệ huy động vào lớp 1: 21/21 = 100%

                – Tuyển mới học sinh đầu cấp: 21/21 đạt tỉ lệ 100%

– Hiệu quả đào tạo: 95,8%

– Duy trì sĩ số: 100%

– Số học sinh bỏ học : Không

– Số học sinh chuyển trư­ờng: 

      + Chuyển đi: 0              Trong thành phố: 0                Ngoài thành phố: 0