Liên hệ

Trường Tiểu Học Huyền Tụng A

Địa chỉ: Phường Huyền Tụng, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Hiệu Trưởng: Bà Trịnh Thị Nguyệt
Điện thoại: 02813.875.238
Email:c1huyentunga.pgdtxbackan@backan.edu.vn