Tập huấn Công nghệ thông tin

Tháng Bảy 31, 2015 9:37 sáng

Ngày 31 tháng 7 năm 2015 Phòng Giáo dục thành phố Bắc Kạn tổ chức lớp tập huấn CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường THCS, Tiểu học, Mầm non toàn thành phố.